Διαβάστε περισσότερα εδώ

Hotel Hlidi: Κόκκινο Νερό Λάρισας 40 003, Ελλάδα
Πληροφορίες - Κρατήσεις: 
699 514 7646 κ. Παναγιώτης Μπάτσικας
Καθημερινά: 08:00 - 23:00

E-mail: info@hotelhlidi.gr 

Κρατήσεις μέσω Booking: https://www.booking.com/hotel/gr/hlidi.el.html